Χαρτογράφηση του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα στην Ελλάδα

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού η «Μελέτη για τη Χαρτογράφηση της Πολιτιστικής- Δημιουργικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα» που συνέταξε το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας στην Ελλάδα απασχολούσε το 2014 110.688 εργαζομένους σε 46.370 επιχειρήσεις, οι οποίες πώλησαν συμβολικά αγαθά και υπηρεσίες της τάξης των 5,3 δις. €, …

Read more »